Sokobanjske termalne vode su po hemijskom sastavu i fizičkim karakteristikama slične onima u austrijskoj banji Bad Gaštajn.

Postoji šest termomineralnih izvora u Sokobanji čija voda pomaže u otklanjanju brojnih zdravstvenih tegoba.

U centralnom banjskom kupatilu “Amam” postoje dva izvora: “Sv. Arhanđel”, temperature 43 °C i “Preobraženje” sa temperaturom između 43,8 i 53 °C. Indikacije:degenerativni reumatizam, ekstraartikularni reumatizam, hronični inflamatorni reumatizam i posttraumatska stanja i stanja posle povreda.

U okviru kupatila “Amam” nalazi se prirodni inhalatorijum čija isparenja sadrže gas radon koji se koristi u lečenju mnogih bolesti disajnih organa kao što su: bronhijalna astma, akutni i hronični bronhitis, sinusitis, emfizem, bronhiektazije, respiratorna insuficijencija i učestale respiratorne infekcije i alergijske manifestacije.

U kupatilu “Banjica” postoje dva izvora: “Banjica1” sa temperaturom od 27,8 °C i “Banjica2” temperature 28,9 °C. Indikacije: neuralgije, radiokuliti, neuroze, psihoneuroze i stanja posle povrede perifernih nerava.

Izvor “Pijaca” je slaba zemno-alkalna hipoterma sa mirisom sumporvodonika temperature 32,4 °C. Koristi se uglavnom za lečenje kožnih oboljenja.

Izvor “Zdravljak” je slaba zemno-alkalna radioaktivna akrotopega temperature 14,5 °C.

Wellness i SPA programi su naročito poslednjih godina zastupljeni u zahtevima turističke tražnje , tako da je Sokobanja, prilagođavajući se turistima upotpunila svoju ponudu značajnim Wellness i Spa sadržajima koji vraćaju posetiocima svoj unutrašnji mir, dajući posebnu notu uživanja.